Personuppgifter och dataskydd i korthet

pluggamatte.se ägs och utvecklas av mig, Magnus Lindström.
Jag är legitimerad gymnasielärare i matematik och dataämnen.

pluggamatte.se värnar och respekterar din och dina elevers rätt till integritet.

Syftet bakom att vi samlar in och behandlar personuppgifter är att användarna av webbplatsen ska kunna erbjudas tjänsten och för att man ska kunna veta vilken elev som gjort vad.
Användardata behandlas anonymt och används endast i syftet att förbättra webbplatsen funktioner.

Vi säljer inte eller delar dina personuppgifter till någon annan, någonsin.

Vi kommer endast att kommunicera med användarna som har lärarkonton och denna kommunikation kommer alltid ifrån pluggamatte.se.