Plugga matte med tidsfördelad repetition

Det digitala hjälpmedlet för att studera matematik på gymnasienivå med tidsfördelad repetition (spaced repetition)

Under våren 2024 kommer kursen matematik för HÖGSTADIET – Årskurs 9 att byggas upp och vara redo för läsårsstart i augusti 2024!

GRATIS KONTO till alla LÄRARE som vill testa pluggamatte.se i kurserna matte 1A och 1B för GYMNASIET.

GRATIS KONTO till alla ELEVER som själva läser kurserna matte 1A och 1B (omläsare, Komvux mfl.)

Plugga smart med pluggamatte.se som bygger på väl etablerade minnestekniker som fungerar!
- Kontakta mig för att få ett eget konto och börja testa redan nu!

Så här har det gått hittills för elever som läser kursen ma1a:

  • 58% av alla uppgifter som eleverna gjorde vid första inlärningstillfället har varit RÄTT.
  • 57% av alla uppgifter som eleverna gjorde vid 1:a repetitionstillfället(nivå 1) har varit RÄTT.
  • 64% av alla uppgifter som eleverna gjorde vid 2:a repetitionstillfället(nivå 2) har varit RÄTT.
  • 67% av alla uppgifter som eleverna gjorde vid 3:e repetitionstillfället(nivå 3) har varit RÄTT.
  • 69% av alla uppgifter som eleverna gjorde vid 4:e repetitionstillfället(nivå 4) har varit RÄTT.
  • 67% av alla uppgifter som eleverna gjorde vid 5:e repetitionstillfället(nivå 5) har varit RÄTT.
  • 73% av alla uppgifter som eleverna gjorde vid 6:e repetitionstillfället(nivå 6) har varit RÄTT.
  • * statistiken uppdateras regelbundet

pluggamatte-metoden